Lithograff Bwthyn

Lithograff Bwthyn

  • £400.00
    Pris uned am bob 
Treth yn gynwysiedig Ceir costau cludiant eu gyfrif yn y fasged.


Darlun Inc

Maint y ddelwedd: 49cm x 40cm

Maint yn cynnwys y mownt: 61.5cm x 54cm

Mae deuddeg o brintiau, wedi eu dewis o waith gwreiddiol a roddwyd i Oriel Môn gan Kyffin Williams ei hun, wedi cael eu cynhyrchu gan Curwen Press, Caergrawnt. Dim ond 350 copi o bob print a gynhyrchwyd ac mae’r artist ei hun wedi eu llofnodi.


Mae hwn yn gyfle unigryw i rai sydd â diddordeb mewn celf a chasglwyr i brynu enghreifftiau o waith Sir Kyffin Williams ac, ar yr un pryd, helpu Oriel Môn ac Ymddiriedolaeth Sir Kyffin Williams i hyrwyddo gwaith yr artist o fri hwn.


Rydym hefyd yn argymhell

Cymraeg
Cymraeg