Anglesey Naturewatch

  • £16.99
    Pris uned am bob 
Treth yn gynwysiedig Ceir costau cludiant eu gyfrif yn y fasged.


Mae gan Ynys Môn amrywiaeth godidog o hanes o ran natur a thirlun. Mae’r canllaw hwn, sy’n cynnwys lluniau hyfryd, yn rhoi arweiniad i’r fflora a’r ffawna sydd i’w weld ar Ynys Môn. Mae’r arlunydd bywyd gwyllt Philip Snow yn tywys y darllenwr drwy’r tirlun godidog sydd i’w weld yn Ynys Môn a hynny o ran y clogwyni, aberoedd, twyni a thraethau, llynnoedd, afonydd, corsydd, porfeydd, coed a rhostiroedd. Mae pob un o warchodfeydd natur Ynys Môn a’i Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig wedi eu cynnwys ac mae’n cynnwys manylion am deithiau cerdded a mapiau ynghyd â lluniau prydferth yr awdur o fywyd gwyllt, planhigion a thirlun yr Ynys. Bydd y canllaw natur deniadol hwn am Ynys Môn yn apelio i bawb sydd â diddordeb ym mywyd gwyllt a hanes natur yr Ynys, boed nhw’n byw ar yr Ynys neu’n ymweld.


Cyhoeddwyd: Amberley Publishing (15 Mehefin 2021)

Awdur: Philip Snow

Fformat : Clawr Meddal, 234 x 165 cm, 128 tudalen

Iaith: Saesneg

ISBN: 978-1-3981-0480-8


Rydym hefyd yn argymhell

Cymraeg
Cymraeg