Cynllun Aelodaeth Oriel Mon - Aelod a gwestai

Cynllun Aelodaeth Oriel Mon - Aelod a gwestai

  • £50.00
    Pris uned am bob 
Treth yn gynwysiedig Ceir costau cludiant eu gyfrif yn y fasged.


Cynllun Aelodaeth (Aelod a gwestai - dau oedolyn yn yr un cyfeiriad)

Gallwch gefnogi gwaith Oriel Môn i ysbrydoli pobl drwy gasglu, addysgu a chreu arddangosfeydd sy’n dod ag artistiaid a straeon Ynys Môn yn fyw. Am gyn lleied â £50 y flwyddyn gallwch helpu’r Oriel i barhau i ddarparu ac ehangu ei gwaith. Yn ogystal â chyfrannu gallwch ymwneud â’n gwaith. Gallwch dderbyn diweddariadau newyddion am y prosiectau a’r gwaith ymchwil y mae’r Oriel yn rhan ohoni , gallwch archebu lle ymlaen llaw ar gyfer teithiau tu ôl i’r llenni o gasgliadau celf gyda’n curadur. Byddwch hefyd yn elwa o ostyngiad ar gyfer digwyddiadau ac yn y siop.


Buddion Aelodaeth:

- Pecyn croeso yn cynnwys cerdyn aelodaeth a llyfr nodiadau

- Gwahoddiadau i Olygon Preifat ac i Weithgareddau Arbennig

- 10% o ddiscownt ar ein dosbarthiadau

- 10% o ddiscownt ar bethau yn y Siop(ac eithrio gwaith artistiaid a gwneuthurwyr)

- E-byst rheolaidd yn cynnwys y newyddion diweddaraf am waith Oriel Môn

Cymraeg
Cymraeg