Glan Y Gors print lithograffig: Wilf Roberts

Glan Y Gors print lithograffig: Wilf Roberts

  • £250.00
    Pris uned am bob 
Treth yn gynwysiedig Ceir costau cludiant eu gyfrif yn y fasged.


Argraffiad cyfyngedig o brint lithograffig wedi ei arwyddo gan Wilf Roberts


Gwahoddwyd Wilf Roberts i Stiwdio Curwen yn Linton, Caergrawnt yn 2008/2009. O dan arweiniad y Meistr Argraffu Stanley Jones RA, MBE, fe greodd y print hwn o “Glan y Gors”.

Roedd y print yn argraffiad cyfyngedig o 95 ac wedi ei gynhyrchu ar bapur cotwm 100% o ansawdd uchel. Ar ôl hyn dinistriwyd y platiau gan sicrhau argraffiad gwirioneddol gyfyngedig


Stiwdio Curwen: Y broses lithograffeg


Mae lithograffeg yn ffurf blanograffig o argraffu. Mae’n dibynnu ar ryngweithio dau sylwedd anghydnaws, saim a dŵr, ar wyneb gwastad wedi ei baratoi. Mae'r ffordd o wneud marciau ar y platiau yn debyg iawn i'r ffordd a ddefnyddir ar gyfer arlunio.

Ar ôl i'r artist gwblhau'r llun, mae'r printiau'n cael eu creu ar weisg lle mae defnydd arall o dampio ac incio yn sicrhau mai dim ond delwedd luniedig yr artist sy'n derbyn cymhwysiad inc. Mae hyn, wrth ei argraffu ar bapur addas, yn darparu'r print lithograffig. Mae'r dewis a nifer y lliwiau sydd ar gael yn y broses argraffu yn ddiderfyn, gan roi mwy o hyblygrwydd i'r artist.

Dylid cadw’r print i ffwrdd o ffenestri a golau haul uniongyrchol.

Arwyddwyd y Rhifyn Cyfyngedig _______ o 95.

Prynwyd yn Oriel Môn Rhosmeirch Ynys Môn _________


Rydym hefyd yn argymhell

Cymraeg
Cymraeg